McGrew family member search

Family Overview

Name

Dates

Ann (Gilbert) McGrew

1807 - 1893

Edgar W. McGrew

-

Eliza (Hall) McGrew Steer

1859 -

Eliza Jane (McGrew) Gibbons

1846 - 1918

Elizabeth (McGrew) Cope

1825 -

Elizabeth McGrew

1782 - 1844

Elizabeth McGrew

1760 - 1823

Elizabeth (McGrew) Cope

1813 - 1876

Finley W. McGrew

1815 - 1890

Gilbert McGrew

1846 - 1920

James McGrew

1760 - 1842

James A. McGrew

1740 -

James A. McGrew Jr.

1778 - 1844

James W. McGrew

1808 - 1876

Jane McGrew

1740 - 1805

Mary (McGrew) Blackburn

1756 -

Nathan M. McGrew

1782 - 1849

R. Bertha (Edgerton) McGrew

1883 -

Rebecca (Ong) McGrew

1786 - 1847

Rebecca D. (Ong) McGrew

1817 - 1876

Susan J. (McGrew) Thomas

1848 - 1927