Ashton family member search

Family Overview

Name

Dates

Barak Ashton

1824 - 1890

Dorothy (Hobson) Stratton Ashton

1847 - 1934

Eliza F. (Holloway) Ashton

1854 - 1889

Jane (Leech) Ashton

1821 - 1888

Martha Ashton

1777 - 1867

Phebe Y. (Ashton) Cope

1853 - 1920

Thomas Ashton

1776 - 1840

William L. Ashton

1848 - 1924