Ellis family member search

Family Overview

Name

Dates

Jonathan Ellis

-

Joshua Ellis

1800 -

Lydia Ellis

-

Mary (Ellis) Ratcliff

1806 - 1835

Miriam (Branson) Ellis

1802 - 1849