Stokes family member search

Family Overview

Name

Dates

Beulah A. (Stokes) Thomas

1810 - 1900

Caleb Stokes

1785 -

Ruth Stokes

1785 -