Thomas family member search

Family Overview

Name

Dates

Sarah (Thomas) Hall

1817 -

Charles Thomas Jr.

-

Penny Thomas

-

Bradway Thomas

1815 -

Rachel (Hall) Thomas

1818 -

Elma (Thomas) Gibbons

1859 -

Asenath H. (Thomas) Whinery

1847 - 1897

Aaron Thomas

1796 -

Alfred R. Thomas

1909 - 1973

Alice R. (Thomas) Satterthwait

1906 -

Beulah A. (Stokes) Thomas

1810 - 1900

Blanche E. (Schofield) Thomas

1893 -

Byron G. Thomas

1913 - 1955

Camm Thomas

1770 -

Edith (Thomas) Hall Smith

1828 - 1917

Elizabeth H. (Thomas) Peebles

1838 - 1910

Elizabeth Thomas

1770 -

Elwood Thomas

1814 - 1895

Gilbert E. Thomas

1880 - 1962

Harriet (Stanley) Thomas

-

Isaac Thomas

1754 - 1824

Martha (Binns) Thomas

1879 -

Mary (Thomson) Thomas

1792 - 1861

Mary Thomas

1790 -

Patience (Thomas) Carr

1797 - 1891

Peter Thomas

-

R. Leland Thomas

1907 -

Rachel E. (Bundy) Thomas

1882 - 1938

Rachel Thomas

1757 -

Rebecca (Outland) Thomas

1793 -

Robert P. Thomas

1851 - 1902

Ruanna (Thomas) Frame

1795 - 1881

Samuel Thomas

1790 -

Sarah (Thomas) John

1777 -

Sarah Thomas

1796 - 1855

Susan J. (McGrew) Thomas

1848 - 1927

Walter S. Thomas

1878 -

William Thomas

1791 -